Werking

De Bruns+bloem helpt je om je aandacht en energie beter te sturen. Want wat je aandacht geeft, geef je energie en wat je energie geeft gaat groeien. Net zoals een plant water en zonlicht nodig heeft om te groeien en te bloeien. Als mens kunnen we daarbij de positieve of de negatieve kant op gaan, waarbij het de kunst is om zoveel mogelijk voor het positieve te kiezen.

Het effect van werken met de Bruns+bloem is dat je:

- constructief met een bepaalde situatie om leert gaan
- de nadruk steeds meer op het positieve legt en dit koestert
- je gedachten om kunt vormen van negatief naar positief
- beter contact krijgt met je ware wensen en behoeften
- je potentie als mens ten volle tot ontwikkeling kunt brengen

De volgende uitgangspunten zijn hierbij van toepassing:

- ieder mens heeft de potentie en het recht om gelukkig te zijn
- er bestaat een gids die in je zit en je aanstuurt via je intuïtie
 - er bestaat een succesformule voor geluk waardoor ieder mens gelukkig kan worden
 - door het toepassen van dit model kun je jezelf steeds beter geven wat je nodig hebt
 - hierdoor kun je stapsgewijs jouw kwaliteit van leven vergroten