De Bruns-bloem

steen

We hebben als mens allemaal de mogelijkheid (en behoefte) om uit te groeien tot een grote, mooie bloem die helemaal in bloei staat en zich durft te laten zien zoals die is. Maar vaak lukt dit niet of niet helemaal en kan het zo zijn dat u bijvoorbeeld lange tijd in uw schulp blijft zitten. Hoe zorgt u ervoor dat u uw mogelijkheden als mens ten volle benut en zo helemaal tot groei en bloei kunt komen? Hoe zorgt u ervoor dat u het leven gaat leiden zoals u dat diep van binnen wilt, waarbij in al uw behoeften wordt voorzien?

Daarvoor wil ik u een bloem aanreiken die ik de Bruns-bloem noem. Het bevat de ingrediënten om in al uw behoeften te kunnen voorzien en daarmee te worden wie u werkelijk bent. Het ondersteunt u om in balans te blijven en bijvoorbeeld de weg af te leggen van angst naar vertrouwen. De kern van deze Bruns-bloem wordt samengevat door de zin: Tevreden Balans en Trouwe Bijdrage maken je Vrij!

Het is een uniek hulpmiddel om uw leven beter mee op orde te krijgen. Om weer zelf sturing te geven aan uw leven en uw eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk te nemen. Dit leidt stapje voor stapje tot steeds meer vrijheid, blijheid en levensgeluk. U wordt daarbij ten slotte ook uw eigen coach! Om een indruk te krijgen van deze Bruns-bloem klikt u op deze link.